Voorwaarden van publicatie

Contrainfo.espiv.net is het resultaat van een poging om een vertalings collectief in de bredere anarchistische/anti-autoritaire/libertaire beweging te creëren. Iedereen is meer dan welkom om contact met ons op te nemen en op alle mogelijke manieren deel te nemen in ons open project in zelfbeheer.

Voorrang wordt gegeven aan vertalingen en publicaties:
– Afkomstig van de anarchistische/antiautoritaire/libertaire beweging van over de hele wereld.
– Afkomstig van onderdrukte groepen in de samenleving,
– Afkomstig van individuen en collectieven die strijden voor sociale bevrijding.

We vertalen of plaatsen geen teksten, commentaren of materiaal:
– Van de reguliere media of mensen die werken voor de media en welke de dominante ideologie uitdragen.
– Van politieke partijen, politieke bemiddelaars of instellingen die het beleid van representatie ondersteunen.
– Die direct of indirect commerciële intenties hebben.
– Die groter zijn dan de grenzen van fatsoen en respect voor de menselijke waardigheid, gevoelige persoonlijke gegevens, gelijke kansen en gelijkheid voor allen.
– Die rechtstreeks of niet-rechtstreeks botsen met de principes en de doelstellingen van deze onderneming zoals vermeld in de hoofdartikelen, de contra-informatie bulletins en de beslissingen van onze vergaderingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.